Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Eva Tormo creacions

UTILITZO EL RETRAT PER EXPLICAr LA VIDA.

Introduction

Sempre m' ha agradat dibuixar, però amb els anys he descobert que la meva passió creativa, neix d' una necessitat quasi visceral d' expressar-me, de poder treure de dins el que sento, de mostrar-me al món. A cops l' exercici és terapèutic ja que hi ha sentiments que embruten l' ànima i el fet de transformar-los en quelcom tangible, fa que surti de mi i m' allibera. Per això no em poso límits, ni a l' hora de triar el material, ni la temàtica, ni l' estil, ni tampoc la técnica. Com que sóc autodidacte ( no tinc estudis d' art ) funciono per assaig i error. M' agrada proposar-me reptes difícils, a veure fins on em porten. Però el més important és arribar en aquell punt creatiu, on l' objecte que estic creant i jo som un i la resta no existeix.
En aquest moment, tinc moltes ganes de seguir  treballant el  retrat, però amb un format més gran que el que he utilitzat fins ara que és aprox. dina4. El principal obstacle és que em puc pagar el material per fer-lo, però no puc  assumir el cost d' enmarcació. 
Si aconsegueixo el recolzament que necessito, l' idea és preparar una expoció. 
Gràcies per dedicar-me temps.

Posts

We are in Beta mode. It's possible you might find an error. Please tell us about it at info@aixeta.cat